About Us

Finnish-Somali Business Council targets to improve, strengthen and promote Finnish and Somali companies business relationships, partnerships and trade. The Council aims to support in arranging seminars, conferences, workshops, trainings and trade missions both to Finland and Somalia.

The Council offers technical support to businesses conducting business feasibility studies in Somalia by facilitating meetings and finding professionals for company’s business projects. Companies that need such support can reach out to the Council.

Meistä

Suomalais-somalialainen kauppayhdistys pyrkii parantamaan, vahvistamaan ja edistämään Suomen ja Somalian yritysten liikesuhteita, kumppanuuksia ja kauppasuhteita. Kauppayhdistys pyrkii järjestämään seminaareja, konferensseja, työpajoja, koulutuksia ja kauppamatkoja sekä Suomeen että Somaliaan.

Kauppayhdistys tarjoaa teknistä tukea yrityksille, jotka toteuttavat liiketoiminnan toteutettavuustutkimuksia Somaliaan helpottamalla kokouksien järjestämistä ja saattamalla ammattilaisia yrityksen liiketoimintahankkeisiin. Yritykset, jotka tarvitsevat tällaista tukea, voivat ottaa yhteyttä kauppayhdistykseen.

Somali

Madasha ganacsigu waxay horumarineysaa, adkeyneysaa sidoo kale ka shaqeyneysaa wanaajinta xiriirka ganacsiga iyo wadashaqeynta ee shirkadaha Finnshka ah iyo kuwa Soomaalida ah.

Madasha waxay hiigsaneysaa hirgalinta iyo fududeyna seminaarada, aqoon-is-weydaarsiga, kulamada ganacsiga iyo tabarada ee wanaajinaya horumatinta ganacsiga iyo wax wada qabsiga labada shinac.

Waxaa shirkadaha lagala fududeyn doonaa hirgalinta maraariicda lagu hubinayo ama loogu kuurgalayo xaalada suuqa ee fikirka ganacsi ee labada shirkadood ay rabaan inay hubiyaan hirgalintiisa dalka gudihiisa iyo qaab caalami ah.